Eğitimlerimiz için hemen bizi arayınız.

EĞİTİM VE PROGRAMLAR

8D EĞİTİMİ (8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi)
Kuruma Özel
İçerik
Uygulama
Teori
Programın Amacı
8D'yi tanımaları, ekip çalışmasına yatkınlık geliştirmek, problemleri en kısa sürede, doğru ve planlı bir şekilde sonuçlandırıp, raporları kayıt altına almaları ve yeniden oluşmasını önlemek.

Kimler Katılmalı

8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi; üretim ve hizmet sektöründeki                                     profesyonellerin alması gereken kalite eğitimlerinden biridir. 8D Nedir diye merak                           edenler, 8D Eğitimi alarak mesleğinde yükselmek isteyenler ve 8D Problem      Çözme Teknikleri Eğitimi ile yönetimsel yetkinliklerini geliştirmek isteyenler.

İçerik
8D (Problem Çözme Teknikleri) Eğitimi 


 • 8d Nedir? 
 • 8d'nin Tarihçesi
 • 8d Süreci
 • 8d Problem Çözme Teknikleri
8D Hazırlık Aşamaları


 • Problem Raporlama ve Problem Analizi
 • 8d Pareto Analizi
 • 8d Fiyat-Fayda Analizi
 • PFMEA (Süreç Hata Türleri ve Etkileri Analizi)


D1. Sürekli İyileştirme Ekibinin Kurulması


 • Ekip Üyeleri, Ekip Lideri ve Sponsorun Rolü
 • Problem Çözme Tekniklerini Geliştirmek
 • 8d'nin Proje Yönetimi Aşamaları ve Proje Yöneticisinin Etkinliği

D2. Problemin Tanımlanması


 • 8d Beyin Fırtınası
 • 5 Neden Analizi
 • Mantıksal Analiz (Is/Is Not Analizi)

D3. Acil (Koruyucu) Aksiyon Planı)


 • 8d Paydaş (Müşteri,Tedarikçi,Çalışan) Koruma Planı
 • Koruyucu Aksiyon Planının Hazırlanması ve Yürütülmesinde 8d'nin etkisi
D4. Kök Neden Tespiti ve Doğrulama


 • 8d Süreç Akışı İncelenmesi
 • 8d Teorilerin Geliştirilmesi
 • 8d Sebep- Sonuç Matrisi
D5. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Seçilmesi

 • 8d TRIZ (Yaratıcı Problem Çözme)
 • Hata Yakalama ve Önleme (Error Proof/ Poka-Yoke)
D6. Kalıcı Düzeltici Aksiyonların Uygulanması ve Onaylanması

 • Aksiyon Planı 8d Etkisi
 • 8d Beklenmedik Durum Planı
D7. Tekrar Önleme

 • 8d Prosedür ve Talimatların İncelenmesi/Hazırlanması
 • Denetlemelerin Planlanması
D8. Sonuçların Değerlendirilmesi

 • 8d Tanıma ve Takdir (Birey ve Ekip Katkılarının Tanınması&Takdir Edilmesi
Uygulamalar


DETAYLI EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN 0212 999 57 99 ÖZLEM HANIM İLE GÖRÜŞÜNÜZ.