Eğitimlerimiz için hemen bizi arayınız.

EĞİTİM VE PROGRAMLAR

ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Kuruma Özel İçerik
Uygulama
Teori
İçerik
Ürün Yönetimi 


 • Ürün Yönetimi Kavramı
 • Marka Danışmanlığı Nedir?
 • Bölümler-Arası Lider Olarak Ürün Yöneticisi
 • Etkin Ürün Yönetimi Bağlamında Pazarlama Kavramları
 • Etkili Ürün Yönetimi İçin Teşkilatlanma ve Organizasyon  
 • Müşteri İhtiyaçlarını Anlamak
 • Değer Önerisi Oluşturmak
 • Ürün ve Ürünle İlgili Kavramlar
 • Ürünlerin Sınıflandırılması Kategori Yönetimi 
 • Ürün Yaşam Eğrisi ve Dönemleri
 • Ürün Farklılaştırma 
 • Ürünle İlgili Diğer Kavramlar
 • Marka
 • Ambalaj  
 • Etiket
 • Servis ve Kalite
 • Ürünün Planlanması, Geliştirilmesi 
 • Ürün Yönetimi ve Pazarlama
 • Ürünün Yönetilmesi ve Ürün Karması Stratejileri
 • Ürün Yöneticilerinin Görev Tanımlarından ve Günlük Aktivitelerinden Örnekler  
 • Ürün Yönetimini Diğer Pozisyonlardan Ayıran Özellikler
 • Ürün ve Rekabet Analizi Teknikleri
 • Yeni Ürün ve Yeni Ürün Geliştirme Süreci 
 • Ürün Geliştirirken Dikkat: Müşteri Neleri Sever?

Bir Marka Olmak 


 • Nasıl Marka Olunur?
 • Bir markanın Yaşam Döngüsü
 • Markanın Değişebilirliği ve Taşınabilirliği

Marka Kimliği


 • Marka Şizofrenisi
 • Rakip Markalar ve Markamızın Kimliği

Bir Markanın Yapıtaşları

 
 • Markalarımızın Yapıtaşları Marka adı, Logo, Font, Semboller, Renkler,
  Sloganlar, Cıngıl Marka Yapıtaşı Olarak Algılanan Diğer Faktörler
 • Marka Yapıtaşlarının Seçimi
 • Marka yapıtaşlarının Uyumu
 • Marka Yapıtaşlarının Sürekliliği
 • Marka Pazarlama

Güçlü Bir Marka İnşa Etmek


 • Bir markayı güçlü yapan nedir? Bilinirlik İmaj Benzerlik Noktaları -
  POP Farklılık Noktaları - POD
 • Güçlü markalar Nasıl İnşa Edilir?

Markanın Konumlandırılması

 

 • Segmentasyon
 • Targeting - Hedef Pazar
 • Positioning - Konumlandırma 
 • Müşteri İhtiyaçlarına Göre Konumlandırma
 • Rakip Şirketlere Göre Konumlandırma
 • Konumlandırmada Değişiklik Nasıl Yapılır? 
 • Bukalemun Markalar
 • Ancak Farkedilebilir Farklılık - Just Perceivable Difference

Marka Değeri Nedir? Nasıl Ölçülür?


 • Şirket Bakış Açısıyla Marka Değeri
 • Müşteri Bakış Açısıyla Marka Değeri
 • Marka Değeri Nasıl Ölçülür?

Lider Markayla Rekabet • Lider Marka Stratejileri

Lider Markanın Üstünlükleri

İlk Marka Olmanın Avantajları

İkinci Marka Stratejileri Markalar ve Alt markalar

Uluslararası Pazarlarda Marka - Alt Marka Stratejileri

Marka - Alt Marka Bağlantısı

Alt Markaların Bağımsızlığını Kazanması
 
Stratejik Marka Yönetimi 

Bir Marka Stratejik Olarak Nasıl Yönetilir?

Marka - Ürün Matrisi

Powergrid - Güç Tablosu
DETAYLI EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN 0212 999 57 99 ÖZLEM HANIM İLE GÖRÜŞÜNÜZ.