Eğitimlerimiz için hemen bizi arayınız.

EĞİTİM VE PROGRAMLAR

İnsan Kaynakları Sertifika Programı
Kuruma Özel İçerik
Uygulama
Teori
Programın Amacı
İnsan Kaynakları alanında çalışan veya çalışmak isteyen profesyonellerin İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi edinmesi ve bilgilerini uygulamada kullanabilmeleri amaçlanmaktadır.İnsan Kaynakları yönetimi sertifika programı tüm insan kaynakları fonksiyonlarını ve farklı sektörlerdeki kullanım alanlarını kapsamaktadır.
Kimler Katılmalı
İnsan Kaynakları alanında kariyer yapmak isteyenler ve İnsan Kaynakları Uzmanları
İçerik

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ•İnsan Kaynaklarının Önemi, Amacı, İşlevleri
•Kurumda İnsan Kaynakları Stratejisi Belirleme Teknikleri
•Kurumsal Değer, İlke ve Kavramları Oluşturma
•İnsan Kaynakları Politikaları Oluşturma
•Kurumsal Organizasyon Yönetimi, Organizasyon Şeması Hazırlama
•İnsan Kaynağı Planlaması Yapma
•İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması
•Kurum Kültürü
•Kurum Kültürü Oluşturma Yöntemleri
•İlke, Değer, Kurum İlkeleri Ve Değerleri

İNSAN KAYNAKLARININ FONKSİYONLARI

•Bordrolama ve Personel Özlük İşleri
•İşe Alım Seçme ve Yerleştirme Süreci
•Ücret ve Yan Haklar Yönetimi
•İnsan Kaynaklarında Performans Yönetimi
•Çalışan Memnuniyeti Sistemi
•İnsan Kaynakları Eğitimi ve Gelişim Yönetimi
•Kariyer Yönetimi

BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ


•Personel Özlük Dosyası Hazırlama
•Personel Bordrosu Hazırlama.
•Personel Ücret Ve Maliyet Hesaplama.
•Kıdem Tazminatı Kanunu, Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları Ve Kıdem Tazminatı Hesaplaması
•İhbar Tazminatı Hak Kazanma Şartları Ve İhbar Tazminatı Hesaplaması
•İş Sözleşmesi, Belirli, Belirsiz, Kısa Süreli, Uzun Süreli, İş Sözleşmeleri Yapma Yöntemleri Örnek Uygulamalar

İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

•İş Pozisyonlarını Tanımlama
•İş Analizi Süreci, Metodları Uygulama Alanları
•Aday Başvuru Takip Sistemi Kurma
•Aday Veri Tabanı Oluşturulması ve Nitelik Taraması
•İş Görüşmesine Hazırlık, İş Görüşmesinin Hedefi
•İş Görüşmesi Teknikleri
•Mülakat Çeşitleri, Mülakat Teknikleri
•İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları
•İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler
•Görüşme Sonrası Çalışmalar
•Değerlendirme Ve Aday Seçimi
•İş Ve Ücret Teklifi
•Şirket İçi Pozisyon Rotasyon
•Personel Terfi Görüşmeleri
•Personel Kişilik Envanterleri
•Personel Görüşme Kayıtları ve Raporları
•Seçme ve Yerleştirme Süreci
•Kişisel Özellikleri Ortaya Çıkarmaya Yönelik Sorular
•Kişilik Analizi
•Davranış Yapılarına Genel Bakış
•İletişim Tarzı
•Motivasyon ve Korkuları
•Güçlü ve Zayıf Yönleri
•Beden Diline Yönelik İpuçları
•Davranış Faktörlerinin Özelliklerini İçeren Özet Tablonun İncelenmesi

İNSAN KAYNAKLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ

•Performans Yönetim Sistemi
•Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları
•Performans Değerlendirme Sistemleri
•Performans Değerlendirme Teknikleri
•Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar
•Performans Değerlendirme Sonuçlarının Kullanım Alanları

ÜCRET ve YAN HAKLAR YÖNETİM SİSTEMİ

•Ücret, Ücret Bandı
•Ücret Çeşitleri Ve Ücret Politikaları
•İş Değerlendirme
•İş Değerlendirme Yöntemleri
•İş Değerlemenin Ücrete Yansıması
•Piyasa Ücret Araştırması
•Ücret Sistemleri, Oluşturma Yöntemleri
•Örnek Ücret Sistemi Kurulması
•Toplam Ücret Paketinin İçinde Yan Hakların Yeri ve Önemi
•Yan Hakların Tasarımı ve Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
•Yan Haklarda Hizmet Sağlayıcıda Dikkat Edilmesi Gerekenler
•Esnek Yan Hakların Belirlenmesi

ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ SİSTEMİ

•Personel Memnuniyeti Araştırmasında Kullanılan Analiz Yöntemleri
•Personel Memnuniyeti Araştırmasındaki Aşamalar
•Personel Memnuniyeti Anketi Hazırlama
•Sonuçların Analiz Edilmesi ve Raporlanması
•Anket Değerlendirme Sonrası Aksiyon Planı Hazırlama
•Ödül ve Öneri Sistemleri
•Personel Memnuniyeti Anketi Örnek Uygulamaları

İNSAN KAYNAKLARININ EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

•Eğitim İhtiyaç Analizi
•Şirket içi Eğitimler
•Eğitim Bütçesinin Belirlenmesi
•Eğitim Araştırması,
•Eğitim Programlarının Belirlenmesi, Planlaması, Organizasyonu
•Eğitimlerin Değerlendirmesi
•Eğitimlerin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi
•Eğitim Raporlaması Yapma

KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ

•Kariyer, Kariyer Yönetimi
•Kariyer Yönetim Sistemi
•Kariyer Motivasyon İlişkisi
•Kariyer Haritası Hazırlama Teknikleri

UYGULAMALAR

•Mülakat, İşe Alım, Seçme ve Yerleştirme Uygulamaları
•Personel Özlük İşleri, Bordrolama Uygulamaları
•Performans Değerlendirme Uygulamaları
•Ücret Yönetimi Uygulamaları
•Eğitim Gelişim Uygulamaları
•Kariyer Yönetimi Uygulamaları
DETAYLI EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN 0212 999 57 99 ÖZLEM HANIM İLE GÖRÜŞÜNÜZ.