Eğitimlerimiz için hemen bizi arayınız.

EĞİTİM VE PROGRAMLAR

STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ
Kuruma Özel İçerik
Uygulama
Teori
Programın Amacı
Stratejik Yönetim Eğitimi Yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirebilmeleri ve ekip performanslarını yükseltmeleri için alacakları yöneticilik eğitimlerinin uygulamaya dönük olması çok önemlidir. Temel yönetim becerileri eğitimi,orta kademe yöneticiler için motivasyon ve performans yönetimi eğitimi, stratejik yönetim eğitimi, liderlik eğitimi gibi yönetim eğitimleri, katılımcıların sektörlerine ve şirketlerine özel hale getirilmektedir.Stratejik yönetim eğitimi özellikle temel yönetim becerileri veya temel yöneticilik eğitimi almış yöneticiler için gereklidir. Aynı şekilde yöneticilik eğitimleri almamış olsalar bile yönetim tecrübesi bulunan yöneticilerin de stratejik yönetim eğitimi almaları tavsiye edilmektedir.
İçerik

Stratejik  Yönetim Temel Unsurları

 • Temel Prensipler
 • Mevcut  Analiz
 • Doğru İletişim
 • Nihai Sorumluluklar ve Taahhütler

Stratejik Planlama


 • Stratejik Planlama Nedir?
 • Hedef, Aksiyon Kavramları
 • Stratejik Planlama ve Amaçlar Sitemi
 • Stratejik Yönetim Dinamikleri
 • İşletmenin Rakiplere Karşı Zayıf ve Güçlü Yön Analizi
 • Stratejik Yönetim Araçları
 • Yöneticinin Konfor Alanı
 • Tolerans Alanlarının Belirlenmesi / Kırmızı Alanlar
 • Yönetici Yetkinlikleri Gelişim Planı
 • Kurumsal Yetkinliklerin Ölçümü / SCORECARD
 • Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Planlama
 • Stratejik Pazarlama Yönetimi

Stratejik Yönetim


 • Mülakat Yönetimi
 • Örgüt Kültürü ve Strateji
 • Oryantasyon Yönetimi
 • Yetenek Yönetimi
 • Çalışan Bağlılığı ve Sadakati
 • Bütçe Yönetimi
 • Stratejik Fayda ve Portföy Analiz Teknikleri
 • Sözleşme Yönetimi
 • Küreselleşme ve Küresel Stratejiler
 • İletişim ve İlişki Yönetimi
Uygulamalar


DETAYLI EĞİTİM BİLGİLERİ İÇİN 0212 999 57 99 ÖZLEM HANIM İLE GÖRÜŞÜNÜZ.